AKLEN VE RUHEN ÖZGÜR DEĞİLSEN, BU YAZIYI OKUMA !

AKLEN VE RUHEN ÖZGÜR DEĞİLSEN, BU YAZIYI OKUMA !

Dünyadaki gelişmelerle ilgili merak ettiklerimizi, medya vasıtasıyla, yüzlerce bilgi kaynağı, yorumcu, yazar ve gazetecilerden öğrenmeye çalışıyoruz. Edindiğimiz bilgilerin doğrultusunda tefekkür ediyor ve bir sonuca varıyoruz. Böylece dünya görüşümüz oluşuyor ve hayatımızı şekillendiriyoruz.
Ya tüm bu bilgiler, yorumlar, analizler sadece hakikatin üzerini örten birer argümansa..
Ya bu bilgileri ileten tüm kişi ve kuruluşlar, bilerek yada bilmeyerek yanlış yönlendirme yapıyorsa..
Peki, tefekkür ederken kıstasımız ne olmalı? Farklı bir bakış açısıyla, hakikate ulaşırken kullandığımız yöntemimizi sizlerle paylaşacağız.

EGEMENLİK… nedir? Egemenlik; insanların , yaşayıp ölmesine, neyi ne kadar yiyip içebileceğine, açlığına tokluğuna, giydiğine, ne kadar çalışıp ne kadar dinleneceğine, ne kadar kazanıp bunu nerelerde harcayacağına, savaşlarına ve barışlarına, değerlerine ve bu değerlerin alt-üst sınırlarına, ne ile eğitilip nelerin öğretileceğine, hastalıklarına ve tedavisine, dolayısıyla kaderlerine karar verebilme ve kontrol edebilme gücüdür. Bir nevi tanrısallıktır. Egemenlik yoluyla elde edilen tanrısallığın, Egemenliği elinde tutan insana vereceği hazzı tahayyül etmek dahi zordur.
Geçmişte firavunlar ve günümüzde Firavun torunları dünya halkları üzerinde tam egemenlik sağlamış ve tanrısallık oyunlarına devam etmekteler.

Firavun torunlarının dünya halkları üzerindeki tam egemenliğini nasıl sağladıklarını tarihsel sıralamayla kısaca özetleyelim.

  • 5-6. Yy. ingiltere kraliyet ailesinin Firavun torunları tarafından kuruluşu. (bknz. Kral Arthur= Art+Hur = Hur (Horus) un ardından gelen)
  • 1307 tapınakçıların( Firavun dini mensupları- masonlar) İskoçya’ya yerleşmesi.(bknz Jak de Moley)
  • 1776 Amerika’nın masonlar tarafından kurulması (bknz. Mason abd başkanları)
  • 1789 Fransız mason devrimi. (bknz. Moley’in intikamını aldık)
  • 1806 Roma germen İmparatorluğu nun mason Napolyon tarafından yıkılması (bknz. Napolyon mason duruşu)
  • 1909 Osmanlı imparatorluğunun yahudi masonlar tarafından ele geçirilmesi( bknz. ittihat ve terakki masonları), Osmanlı coğrafyasında masonik devletler kurulması
  • 1912 Çin hanedanının masonlar tarafından yıkılması (bknz. Sun Yat Sen mason locası)
  • 1917-1925 Rus çarlığının masonlar tarafından yıkılması (bknz. Lenin, Troçki finansörü Rothschidler)
    -1945 Japon krallığının mason abd tarafından yıkılması(bknz 2. Dünya savaşı)

Şimdi gelelim, Tarihsel süreçte EGEMENLİK, Firavun torunlarına nasıl geçti ve bu egemenlik günümüzde nasıl devam ettiriliyor.
Modern çağ dediğimiz günümüzde ve yakın geçmişte bize sunulan din,ırk,mezhep yada ideoloji temelli çatışmalar sadece aldatmaca ve kamuflajdır. Milletler veya ülkeler arasında çatışma sebebi olarak gösterilen yada sebep edilen bu argümanlar Firavun EGEMENLİK sisteminin tesisi için kullanılan araçlardır. Takdir edersinizki insanlar pek tabii olarak farklı inanç, ideoloji yada millet mensubu oldukları halde birarada yaşayabilmekteler. Ancak Firavun teşkilatı tarafından Ülkelerdeki masonlar eliyle , inanç, ideoloji yada milli merkezlere sızılarak çatışmalar körüklenir, var olmayan sebepler üretilir, çatışma ve soykırım sonrası oluşan sentez ile EGEMENLİK tesis edilir.

Dünyadaki Firavun EGEMENLİK sistemi varlığını tüm ülkelerde nasıl devam ettirir. İşte can alıcı konu asıl budur. 2. Dünya savaşı ile birlikte komünizm, demokratik, diktatöryal yada faşist iktidarların bir yönetim çeşitliliği olduğunu sanabilirsiniz, ancak bu ideolojilerin tamamı EGEMENLİK tesisi için, farklı coğrafyalar, farklı milletler ve kültürler, farklı din mensupları İçin uyarlanmış kölelik metodlarıdır. Malesef İnsanlar kendilerini özgür sanan kölelerden başkası değildir. Firavun sistemi EGEMENLİK de, devletlerin hangi ideoloji ve idari sistemle yönetilirse yönetilsin, ANAYASA VE YASALARI ile devamlılığı sağlanır. Devletlerin anayasalarında “DEĞİŞTİRİLEMEZ , DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ” maddeler vardır (özgürdük ya hani). Yasalar masonik EGEMENLİK sisteminin olmazsa olmaz mühimmatlarıdır. Bu mühimmatlar İçin yüzyıllarca emek verilmiş, yüzmilyonlarca insan savaş bahaneleriyle soykırıma uğratılmış bir EGEMENLİK sistemi kurulmuş, TANRISALLAŞILMIŞTIR.

Bu bilgiler ışığında, “EGEMENLİK” perspektifi ile günümüz coğrafyasından örneklerle yaşananlara analiz yapalım.

Yemen:
Firavun valisi Ali abdullah salih 33 yıl yemeni Firavun yasaları ile yönetir, halk açlık ve sefalet içindedir. Halk özgürlük istediğinde bu halkın adı “İran destekli husiler” olur. Ama sadece Husiler değil bu ismin önüne her haberde tüm dünyada “İran destekli” ibaresi olmalıdırki özgürlük ve insanca yaşama talebini kimse görmesin.( burada İran sevdiğimiz anlaşılmasın İranda Firavun sistemine entegre devlettir. Parlementosu piramit şeklinde ve piramitte 33. Derece masonluk sembolü olarak 33 pencere bulunur)
Yemen halkına EGEMENLİK sistemine entegre olması İçin Abd ingiltere destekli Suudi, BAE, Fas, Mısır gibi birçok Firavun valisinin kurduğu koalisyon gücü saldırıyor. Çatışmalar ancak Yemen halkı bezip sisteme entegre olursa bitecektir, Buda husilerin kontrolünün İran gibi bir başka firavuni güce tam olarak geçmesi yada yok edilmesi ile bitecektir. Sistem dışı oluşum karşısında mutlaka 7 düveli bulmaktadır.

Mısır:
Bir diğer Firavun valisi Hüsnü mübarek 30 yıl boyunca Mısır diktatörlükle yönettikten sonra halk yeter artık dedi ve Muhammed Mursi halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu. Firavunlar halkın özgürlüğüne 11 ay müsade etti , idam cezası verdikleri Mursiyi mahkeme salonunda can çekiştirerek öldürdüler. EGEMENLİĞİ tekrar firavunlara geçen Mısır’ın son dönem İsrail – Amerika güdümündeki politikaları herkesin malumudur.

Suriye:
Rusya -Esed neden sadece İdlibi ve halkını vurur. Rusya’nın ve Esedin vurmadığı, İdlibe askeri yardım yapmayan , Özgür Suriye Ordusu, bağlı olduğu Suriye muhalefetinin lideri Londra newcastle üniversitesi mezunu bir masondur. İdlibde bulunan ve Rusya tarafından terörist ilan edilen, el nusra ve heyet tahrir Şam güçlerinin kontrolü ve EGEMENLİĞİ, mason kontrolündeki Suriye muhalefetine geçmeden yada yok edilmeden bölgedeki acı ve gözyaşı dinmeyecektir. Müslüman hamisi Erdoğan’ın sabrı zorlanmaktadır. Ancak Erdoğan’ın Firavun sistemi Karşısında eli kolu bağlı ve YALNIZ dır.

Libya ve Irak:
Saddam ve Kaddafi uzun yıllar Firavun EGEMENLİK sistemine valilik yaptıktan sonra, güç sarhoşluğuna düşen bir çok örnek gibi (Hitler, Enver paşa vd) yok edildiler. Petrolü altın karşılığı satma kararı sonlarının başlangıcı oldu. Irakta 1. Körfez savaşı ile Saddam zaten durdurulmuştu ancak yara alan Firavun Egemenliği, kitle imha silahı yalanı ile 2. Körfez savaşı, milyonlarca ölü, yok edilen bir tarih ve medeniyet ile tekrar tesis edildi. Irakta etki alanını oldukça büyüten İranlı komutan Kasım Süleymani aynı güç sarhoşluğu ile, Amerikan üsleri ve büyükelçiliği etrafında gösteriler düzenlenmesi akabinde, Firavun egemenliğine tehdit oluşturduğu an yok edildi.
Kaddafi sonrası boşta kalan EGEMENLİĞE Libya halkı sahip çakmaya kalkınca, 20.000 km öteden, 20 Yıldır Pensilvanya’da yaşayan, CIA nın kurtardığı, devşirdiği, mason HAFTER gelerek birçok Firavunun valisinin desteği ile EGEMENLİK tesisi için acımasızca mücadele ediyor.

Modern Firavunlar EGEMENLİK için, tanrısallık inançları doğrultusunda hiç bir canlıya vicdan ve merhamet göstermezler. İmanımız ve Hakikat, Firavunlar karşısındaki en güçlü silahımızdır. Hakikat bilincinin gelişmesinde benim de katkım olsun diyorsan, Rahmani Değerler Derneği-ŞURA’mızın çalışmalarına bekleriz.

Hissedebilen ve tefekkür edenlere selam olsun.

Yazar: Ahmet AKINCI