Y Ö N E T İ M  K U R U L U

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu, düzenli aralıklarla toplanır ve istişarelerle kararlar alır. Tüm ülke çapında faal şubeler de bu istişarelerde alınan kararların uygulanmasında organize bir yapıda hareket ederler. Yönetim kurulu üyeliği yine istişarelere bağlı yapılan seçimlerle oluşur.
Kurucu üyelerin oluşturduğu yönetim kurulumuz aşağıdaki gibidir:
Başkan: Ahmet AKINCI

Başkan Yardımcıları: Ramazan GÖÇER, Kerim ÜGÜMÜ, Yaşar ÖZER, Ömer TORULOĞLU